لطفا چند لحظه صبر کنید...  در حال بارگذاری لطفا چند لحظه صبر کنید.

مجموعه شماره هشت:1000تومان


شامل 5 جزوه: جزوه سي و نهم تا چهل و سوّم. جزوات سي ونه (مکاتيب عرفاني)، چهل و چهل ويک (شرح رساله حقوق)، چهل ودو (شرح و تفسير برخي از آيات قرآن کريم)، چهل وسه(مجموعه دستورالعمل‌ها و بيانيه‌ها)


افزودن این مجموعه به لیست سفارش                        لیست مجموعه های جزوات
شماره موضوع نوع جزوه تاریخ بیانات تعداد صفحه زمان انتشار لینک
1 جزوه سي‌ونهم، مکاتيب عرفاني(قسمت هفتم 87-1384) مکاتیب عرفانی سالهاي 87-1384 74 بهار 1389  فایل PDF
2 جزوه چهل‌وسوّم، مجموعه دستورالعمل‌ها و بيانيه‌ها(قسمت دوّم) جزوات موضوعی -- 82 بهار 1389  فایل PDF
3 جزوه چهل‌ودوّم، شرح و تفسير برخی از آیات قرآن کريم (قسمت دوّم) شرح و تفسیر قرآن کریم خرداد، تير و مرداد1376 74 بهار 1389  فایل PDF
4 جزوه چهلم، شرح رساله حقوق حضرت سجادع (قسمت سوّم) شرح رساله حقوق مرداد الي آذر 1385 74 بهار1389  فایل PDF
5 جزوه چهل‌ويکم، شرح رساله حقوق حضرت سجادع (قسمت چهارم) شرح رساله حقوق آذر، دي و بهمن 1385 66 بهار 1389  فایل PDF