لطفا چند لحظه صبر کنید... در حال بارگذاری لطفا چند لحظه صبر کنید.

مجموعه شماره يک: 8000 تومان


شامل 13جزوه: جزوه اوّل تا دوازدهم و قسمت اوّل شرح رساله شريفه پندصالح. جزوات اوّل، دوّم، سوّم، نه، ده، يازده ودوازده (گفتارهاي عرفاني)، چهار(گفت وگوهاي عرفاني)، پنج و هشت (مکاتيب عرفاني)، شش (شرح استخاره)، هفت (مقدمه‌ي روزجهاني درويش)


افزودن این مجموعه به لیست سفارش                        لیست مجموعه های جزوات
شماره موضوع نوع جزوه تاریخ بیانات تعداد صفحه زمان انتشار لینک
1 شرح رساله شريفه پند صالح ( قسمت اوّل ) شرح رساله شریفه پند صالح -- 158 تابستان1387 فایل PDF
2 جزوه پنجم:مكاتيب عرفاني (قسمت اوّل/ 76-1375) مکاتیب عرفانی سالهاي 76-1375 82 پاييز1387 فایل PDF
3 جزوه هشتم :مكاتيب عرفاني (قسمت دوّم/ 79-1377) مکاتیب عرفانی سالهاي 79-1377 82 بهار1388 فایل PDF
4 جزوه اوّل: گفتارهاي عرفاني ( قسمت اوّل ) گفتارهای عرفانی دی و بهمن 1386 71 زمستان 1386 فایل PDF
5 جزوه دهم : گفتارهاي عرفاني ( قسمت پنجم ) گفتارهای عرفانی تير 1387 66 بهار1388 فایل PDF
6 جزوه يازدهم : گفتارهاي عرفاني ( قسمت ششم ) گفتارهای عرفانی مرداد و شهريور1387 66 بهار1388 فایل PDF
7 جزوه دوازدهم : گفتارهاي عرفاني ( قسمت هفتم ) گفتارهای عرفانی شهريور1387 58 بهار1388 فایل PDF
8 جزوه دوّم : گفتارهاي عرفاني ( قسمت دوّم ) گفتارهای عرفانی بهمن و اسفند1386 و‌ فروردين1387 110 بهار1387 فایل PDF
9 جزوه سوّم : گفتارهاي عرفاني ( قسمت سوّم ) گفتارهای عرفانی اسفند86 و فروردين، ارديبهشت و خرداد87 150 تابستان1387 فایل PDF
10 جزوه نهم : گفتارهاي عرفاني ( قسمت چهارم ) گفتارهای عرفانی ارديبهشت، خرداد و تير1387 66 بهار1388 فایل PDF
11 جزوه ششم:شرح استخاره ( همراه با سي دي صوتي MP3 ) جزوات موضوعی -- 54 زمستان1387 فایل PDF
12 جزوه هفتم:مقدمه روز جهاني درويش جزوات موضوعی اسفند1387 50 زمستان1387 فایل PDF
13 جزوه چهارم:گفت و گو هاي عرفاني ( متن 6 مصاحبه) گفت و گوهای عرفانی تابستان و آذر86 و ارديبهشت، مرداد و آذر8 90 پاييز1387 فایل PDF